Entreprise- og udbudsret

Kvalitet på rette tid og sted

Uanset om en entrepriseretlig tvist opstår før, under eller efter entreprisen, vil kompetent og effektiv rådgivning ofte være forskellen mellem god og dårlig forretning.

Hos Advokatfirmaet Burmeister har vi erfaring med at bistå såvel entreprenører som bygherrer. Sammen med vores klient, sikrer vi fremdrift i sagen og opnår det bedste resultat.

Byggeri? Vi rådgiver bl.a. om:

  • Retssager om tvister i entrepriseaftaler
  • Indgåelse og fortolkning af entreprisekontrakter
  • Rådgivning om AB 92, ABT 93, AB 18
  • Bistand ved syn og skøn, samt sagkyndige erklæringer
  • Rådgivning til både bygherrer og entreprenører
  • Gennemgang af udbusmaterialer

Ring gratis på 88 77 01 10

Ofte stillede spørgsmål om entreprise- og udbudsret

Ved en entreprises start, er der mange forhold der kendes, men som regel vil der også være forhold, som først senere bliver kendt. Der er mange ting, der kan gå galt under en entreprise; tidsplaner kan skride, leverandører kan gå konkurs eller materielle skader kan opstå. Uanset entreprisens art, er det en god ide, at gardere sig inden arbejdet påbegyndes – uanset om man er entreprenør eller bygherre.  

Inden en entreprise påbegyndes, er det fordelagtigt, at der udarbejdes en entreprisekontrakt. Entreprisekontrakter er som regel relativt kortfattede og beskriver byggeriet overordnet. Entreprisekontrakter indeholder som regel henvisninger til specifikke tegninger og beskrivelser, der kan være udarbejdet af specialister som for eksempel ingeniører, arkitekter eller bygningskonstruktører.

Såfremt der undervejs i byggeriet opstår behov for udførelse af ekstraarbejder, er det vigtigt, at der indgås skriftlige aftaler om ekstraarbejderne samt vilkårene herfor.

Hos Burmeister hjælper vi både entreprenører og bygherrer med at gennemgå forberedelserne til en entreprise. På den måde sikrer vi sammen, at der ikke opstår uheldige overraskelser under eller efter entreprisen.

Det kan sjældent betale sig, at ende i konflikt med en bygherre eller en entreprenør. De potentielle omkostninger ved en konflikt, vil som regel langt overstige den mulige gevinst herved. Derfor giver det i særlig høj grad mening i entreprisesager, at være opmærksom på de potentielle faldgruber, således at konflikter undgås.

Hos Burmeister vil vi langt hellere hjælpe med, at undgå konflikter, end at løse dem når de er opstået. Derfor foretrækker vi, at blive inddraget i entrepriser inden der opstår konflikter – og bevare det på den måde. Sammen lægger vi en strategi for, hvordan opgaverne skal løses og tager løbende hånd om de udfordringer, som måtte opstå undervejs. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i den konkrete opgave, og vi tilrettelægger strategien ud fra sagens konkrete omstændigheder. Vi tror på at dine kræfter er bedst brugt på byggeriet. Derfor hjælper vi dig med, at bevare fokus på byggeriet, så det juridiske ikke stjæler fokus.  

Kontaktpersoner

Du har styr på dit håndværk – det har vi også!

Se også