Retssager

Retten er vores hjemmebane

Burmeister er eksperter i at føre retssager – og vinde dem! Vores advokater anlagde i år 2017 over 800 sager ved de danske domstole, og vi har vundet over 85% af de sager, som der er faldet dom i.  

Hos Burmeister er det vores løfte, at din sag altid føres effektivt, professionelt og med øje for sagens procesøkonomi. 

Èn advokat - fra start til slut

  • Udarbejdelse af stævning
  • Hovedforhandling i alle landets retskredse
  • Vurdering af procesøkonomisk risiko
  • Strategiske oplæg omkring sagens tilrettelæggelse
  • Udarbejdelse af processkrifter
  • Deltagelse i retsmøder
  • Deltagelser i forligsforhandlinger og retsmægling

Ring gratis på 88 77 01 10

Ofte stillede spørgsmål om retssager

Når uenighed mellem to aftaleparter ikke lader sig løse, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for retten. Inden man kontakter en advokat med henblik på at indbringe en sag for retten, er det en god ide at gøre sig tanker om, hvor mange ressourcer man vil bruge på sagen, samt hvor vigtig sagen er for én.

Det kan være bekosteligt at føre en retssag, og usikkerheden ved, at en sag verserer ved retten, kan kræve både tid og kræfter. På den anden side kan sager have en høj økonomisk værdi, eller være af principiel karakter. Man bør vælge sine kampe med omhu, og derfor bør man også vælge sin advokat med omhu.

Hos Burmeister vurderer vi altid din sag, inden vi indbringer den for retten. Hvis vi vurderer, at det ikke vil kunne betale sig for dig at føre sagen, får du det altid at vide. Herefter kan du træffe beslutning om, hvorvidt sagen skal lukkes, eller om den skal indbringes for retten.

Udgifterne til en retssag består som regel af to dele; retsafgift til domstolene og salær til advokat. Retsafgift er en afgift til domstolene, som domstolene opkræver for at behandle en retssag. Retsafgiften i civile sager beregnes ud fra kravets økonomiske værdi, og kan beregnes på https://www.domstol.dk/Selvbetjening/beregndinafgift/Pages/default.aspx.

Advokatens salær vil normalt være en timepris, som aftales med advokaten. Det kan være svært at forudse, hvad den samlede udgift ved at føre en retssag vil blive, da tidsforbruget ved en retssag kan være svært at forudse ved sagens start.

Kontaktpersoner

Din sag er omdrejningspunkt for vores rådgivning. Derfor starter en retssag hos Burmeister altid med en samtale.

Se også