Advokatinkasso

Udeblivende betaling

Når arbejdet er udført og betalingen udebliver, bliver de fleste virksomheder udfordret. Er uheldet ude, gælder det om at handle rigtigt og effektivt. Advokatfirmaet Burmeister er eksperter i at varetage kreditors interesser i tilfælde af, at betaling ikke sker rettidigt.

Vi er medlem af

Vi er med fra start til betaling

  • Rådgivning om konkurs, rekonstruktion og gældssanering
  • Behandling af tvister i fogedretten
  • Udlæg i aktiver
  • Tvangsauktioner og realisering af aktiver
  • Retssager i inkassosager med indsigelse

Ring gratis på 88 77 01 10

Ofte stillede spørgsmål om inkasso og inddrivelse

Hvis du har dom for dit krav, kan du sende sagen i fogedretten. I fogedretten kan der foretages udlæg i debitors aktiver, såsom bil, bolig eller båd. Der vil være mulighed for at indgå en afdragsordning med debitor under et fogedretsmøde. Betaler debitor ikke, og er der foretaget udlæg i debitors aktiver, kan disse sælges på tvangsauktion.

Burmeister har rig erfaring med afholdelse af fogedretsmøder samt foretagelse af tvangsauktioner. Vi varetager fogedretlige sager for en stor klientportefølje, og har erfaring med effektiv og prisbevidst varetagelse af vores klienters fogedretlige interesser.

Har du modtaget en skrivelse fra kurator om, at en debitor er gået konkurs? I så fald kan udsigterne til betaling for dit arbejde være lange. Hos Burmeister har vi stor erfaring med at repræsentere kreditorer, og sikre, at de får så høj en dividende som muligt – så hurtigt som muligt.

Hvis ejeren eller direktøren af den konkursramte virksomhed har foretaget omstødelige dispositioner, kan Burmeister ligeledes hjælpe med, at retsforfølge kravet.   

Kontaktpersoner

Cash flow management er udenlandsk for sund forretning

Se også