Kontraktret

Eksperter i kontraktret

Dansk aftale- og kontraktret er kendetegnet af en høj grad af aftalefrihed. Vær opmærksom på, hvordan du bruger den!

Burmeister har stor erfaring med at rådgive i forbindelse med kontraktuelle forhandlinger, og vi står klar til at hjælpe både før, under og efter underskrivelse.

Kontraktretlige områder

  • Udarbejdelse af kontrakter
  • Revision af eksisterende kontrakter
  • Bistand til fortolkning af kontraktvilkår
  • Udarbejdelse af leasingkontrakter og kommercielle kontrakter
  • Udarbejdelse af standardvilkår og generelle betingelser
  • Tvistløsning

Ring gratis på 88 77 01 10

Ofte stillede spørgsmål om kontraktret

Aftaler er som udgangspunkt bindende, uanset om de indgås skriftligt eller mundtligt. Når to, eller flere, parter indgår en aftale, sker det dog typisk ved, at en skriftlig kontrakt underskrives. Herved kan der føres bevis for aftalens indgåelse og indhold.

Advokatfirmaet Burmeister kan hjælpe med at lave en kontrakt og rådgive om, hvordan kontrakten bedst muligt beskytter netop din virksomhed. Vi kan også hjælpe dig med, at gennemgå en kontrakt, som du er blevet forelagt af en potentiel samarbejdspartner. 

Alle personer kan som udgangspunkt lave en kontrakt. Det er således ikke lovpligtigt at rådføre sig med en advokat eller anden rådgiver forud for udfærdigelsen af en kontrakt, men det kan ofte være en god ide. Ved at rådføre sig med en advokat forud for udfærdigelsen af en kontrakt, kan man minimere de ved kontrakten forbundne risici, og derved blive stillet stærkere i tilfælde af uenigheder om kontraktens indhold.

En advokat vil endvidere kunne identificere ugyldige aftalevilkår, og andre lovstridige elementer i kontrakten.

En virksomheds standardvilkår (kan også kaldes generelle betingelser) regulerer de vilkår, under hvilke, virksomheden handler. En virksomheds standardvilkår skal udformes efter netop det arbejde, som virksomheden udfører og indeholde bestemmelser om, hvordan virksomheden er forpligtet i forskellige situationer.

Det vil ofte være en god ide at søge rådgivning hos en advokat, når man skal udfærdige sine standardvilkår. En advokat vil kunne hjælpe med at formulere nogle klare standardvilkår, som stiller virksomheden bedst muligt.

Kontaktpersoner

Ring for et uforpligtende tilbud – det betaler sig.

Se også